ФОРМУВАННЯ ПОЖИВНОГО РЕЖИМУ ҐРУНТУ В ПОЛІ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ УДОБРЕННЯ В КОРОТКОРОТАЦІЙНІЙ ПЛОДОЗМІННІЙ СІВОЗМІНІ

Abstract
Description
Цвей Я., Тищенко М., Філоненко С., Ляшенко В. Формування поживного режиму грунту в полі цукрових буряків залежно від їх удобрення в короткоротаційній плодозмінній сівозміні. № 4. 2018. С. 43-50.
Keywords
цукрові буряки, поживний режим, система удобрення, сівозміна, мінеральний азот, рухомий фосфор, обмінний калій
Citation