Вплив агротехнічних заходів вирощування на формування врожайності насіння проса прутоподібного

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Кулик, Максим Іванович
Рожко, Ілона Іванівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
В розділі колективної монографії подано: морфо-біологічну характеристику проса прутоподібного (Panicum virgatum L.), фотоматеріали вегетативної та генеративної частини рослин, особливості анатомічної будови насіннєвого матеріалу та детальний опис онтоморфогенезу рослин протягом першого та наступних років життя. Детально проаналізовано та встановлено особливості формування насіннєвої продуктивності проса прутоподібного залежно від погодних умов вирощування, морфометричних параметрів вегетативної та біометричних показників генеративної частини рослин. Проведені дослідження із встановлення впливу умов вирощування наелементи продуктивності та врожайність насіння проса прутоподібного. Завдання досліджень передбачали визначення особливостей формування кількісних показників рослин залежно від елементів технології вирощування, з урахуванням погодних умов та їхнього впливу на врожайність насіння проса прутоподібного. Було встановлено, що в умовах Лісостепу України рослини проса прутоподібного здатні формувати потужну фітомасу та забезпечувати високу насіннєву продуктивність. Визначено, що поряд з погодними умовами, найбільший вплив на врожайність насіння проса прутоподібного (0,57 до 0,72 т/га) має застосування підживлення N45 за вирощуванні рослин при ширині міжряддя 60 см. Як збільшення, так і зменшення ширини міжряддя призводить до зниження рівня насіннєвого врожаю культури. Урожайність насіння проса прутоподібного на 26 % залежить від висоти рослин за коефіцієнта кореляції r 0,51, та на 23 % – від кількості стебел за коефіцієнта кореляції r=0,48. За встановлення зв’язку між погодними умовами вирощування періоду формування насіння (середньодобова температура повітря та кількість опадів) та врожайністю насіння проса прутоподібного встановлено множинну залежність. Згідно якої визначено, що найбільший вплив на насіннєву продуктивність культури за роки дослідження має середньомісячна кількість опадів та середньодобова температура повітря – більше 22 ºС періоду формування і наливу зернівки.
Keywords
насіння, урожайність, просо прутоподібне, агрозаходи, погодні умови
Citation