Оцінка конкурентоспроможності підприємства в умовах бізнес-середовища( на матеріалах ТОВ "Агрофірма ім. Довженка" Шишацького району)

Abstract
Description
Савченко М.А. Оцінка конкурентоспроможності підприємства в умовах бізнес-середовища( на матеріалах ТОВ "Агрофірма "ім.Довженка" Шишацького району). - Кваліфікаційна робота на правах рукопису. Магістерська дипломна робота присвячена дослідженню теоретичних. методичних основ та прикладних з питань щодо визначення основних понять конкуренції та оцінки конкурентоспроможності підприємства.
Keywords
конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, конкурентна боротьба, оцінка конкурентоспроможності підприємства.
Citation