Доцільність застосування ґрунтових гербіцидів за вирощування буряків цукрових

Abstract
Description
Філоненко С.В., Заліський С.М. Доцільність застосування ґрунтових гербіцидів за вирощування буряків цукрових. Інноваційні аспекти сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур : зб. матеріалів Х науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 115-річчю з дня народження професора Є. С. Гуржій, м. Полтава, 31 берез. 2021 р. Полтава : ПДАА, 2021. С. 83-88.
Keywords
буряки цукрові, гербіциди, система внесення, врожайність, цукристість, збір цукру
Citation