Використання пакету МАTLAB в інженерії

Abstract
Description
Матеріали студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної академії (16-17 квітня 2020р). Полтава: РВВ ПДАА, 2020. Том ІІ. С. 180-182
Keywords
Citation