Науково-теоретичні засади професійної комунікації у діяльності педагога.

Abstract
Description
Професійна комунікація у діяльності педагога це складний багатоплановий процес встановлення і розвитку взаємовідносин між учасниками освітнього процесу; це готовність і уміння педагога використовувати особистісні та професійні якості, системні комунікаційні компоненти для реалізації навчально-виховних завдань. Важливим є те, що на вихованців впливають не лише знання, але й сама особистість учителя, який повинен розуміти та пам'ятати, що ефективність спільної діяльності суб’єктів освітнього процесу у будь-яких формах залежить від взаєморозуміння між ними. Грамотне професійнопедагогічне спілкування створює сприятливий, здоровий психологічний клімат у колективі, допомагає побудувати доброзичливі ділові взаємовідносини між педагогом і вихованцями, попереджує створення психологічних бар’єрів. Таке спілкування створює найкращі умови для розвитку мотивації до навчання і саморозвитку вихованців, реалізації творчого характеру процесу навчання, оптимізує навчально-пізнавальну діяльність учасників освітнього процесу, сприяє формуванню гармонійно розвинених особистостей.
Keywords
професійна комунікація, педагог, освіта, professional communication, teacher, education
Citation