Удосконалення освітнього процесу на основі впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Полтавський університет економіки і торгівлі
Abstract
Впродовж останнього десятиріччя розвиток вищої школи в Україні характеризується активним пошуком ефективних шляхів підвищення рівня підготовки молодих фахівців, зміцненням матеріально-технічної бази навчальних закладів, розробкою нових напрямків і програм навчання, впровадженням сучасних освітніх стандартів і систем менеджменту якості.
Description
Іноземцев В.А. Мороз С.Е. Удосконалення освітнього процесу на основі впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій / С.Е. Мороз, В.А. Іноземцев// Якість вищої освіти: сучасні тенденції та перспективи розвитку освітньої діяльності вищого навчального закладу : мат-ли XLI міжнар. наук.-метод. конференції, 18-19 лютого 2016 р., Полтава, Україна / ВНЗ Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі.
Keywords
Професійна підготовка, система вищої освіти, компетентнісний підхід,
Citation
001-053.67“20”(043.2)