Вплив умов вирощування на вихід садивного матеріалу (ризом) та врожайність біомаси міскантусу гігантського.

Abstract
Description
Дековець В. О., Кулик М. І. Вплив умов вирощування на вихід садивного матеріалу (ризом) та врожайність біомаси міскантусу гігантського. Селекція, генетика та технологія вирощування сільськогосподарських культур: матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (с. Центральне, 23 квітня 2021 р.) / НААН, МІП ім. В.М. Ремесла, М-во розвитку економіки, торгівлі та cільского господарства України, Укр. ні-т експертизи сортів рослин. 2021. С. 37.
Keywords
енергетичні культури, біомаса, міскантус
Citation