Значення формування професійної мобільності у випускників ВНЗ

Abstract
Як зазначено в Концепції професійної освіти України та Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті нагальною є потреба забезпечення підготовки кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного саморозвитку, опанування та впровадження наукоємних й інформаційних технологій, конкурентоспроможних та мобільних на ринку праці.
Description
Усенко С. О, Шостя А. М., Слинько В. Г. Значення формування професійної мобільності у випускників ВНЗ. Гармонізація взаємодії закладів вищої освіти з ринком праці : матеріали 49-ї наук.-метод. конф. викл. і асп. (м. Полтава, 21-22 лютого 2018 р.). Полтава, 2018. С. 189-191.
Keywords
Професійна мобільність, випускники ВНЗ, вища освіта
Citation