Тези конференцій

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Мікробіологічна безпека хліба з ламінарією
  (Е-видання ПДАУ, м. Полтава, 2023-12-19) Хмельницька, Євгенія Вікторівна; Юхно, Віктор Миколайович; Гнуча, Т. Р.
  В нормативній документації на хлібобулочні вироби спеціального призначення ДСТУ 4588:2006 «Вироби хлібобулочні для спеціального дієтичного споживання. Загальні технічні умови» не вказані вимоги до мікробіологічних показників якості хліба функціонального призначення. З однієї сторони це можна пояснити тим, що хліб випікається при досить високих температурах, при яких гине вся патогенна мікрофлора. З іншої, що сировина, яка використовується для випікання хліба повинна перед використанням проходити перевірку на кількість мезофільних аеробних та факультативно анаеробних мікроорганізмів.
 • Item
  Вплив препарату антиоксидантної дії «Ліцисевіт» на запліднюючу здатність сперми кнурів та відтворювальні якості свиноматок.
  (м. Дніпро, 2023-03-16) Ільченко, Марія Олександрівна; Петулько, П. В.
  Дослідження проведено в лабораторії фізіології та Державному підприємстві «Експериментальна база «Надія» Інституту свинарства і АПВ НААН, а також ТОВ «Білагро» Великобагачанського району Полтавської області. Об'єктом дослідження були основні свиноматки великої породи живою масою 180-210 кг.
 • Item
  Основні результати та перспективи розвитку фундаментальних і прикладних досліджень у галузі свинарства в Україні
  (2017) Усенко, Світлана Олексіївна; Шостя, Анатолій Михайлович; Березницький, Віктор Іванович
  Розвиток фундаментальних та прикладних досліджень у галузі свинарства спрямований на розкриття нових закономірностей розвитку свиней та з'ясування особливостей впливу різних факторів на їх організм з метою розроблення ефективних засобів, що забезпечать максимальний прояв у них господарсько-корисних ознак.
 • Item
  Хімічні показники якості м’яса свиней
  (2015-04-17) Кайнаш, Алла Петрівна; Офіленко, Наталія Олександрівна
 • Item
  ЗАМІННИК БАКТЕРІОЛОГІЧНОГО ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА
  (1994-04-19) Каришева, Алевтина Федорівна; Ульянко, Сергій Олексійович
 • Item
  ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ РИБИ В УКРАЇНІ, В СВІТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АКВАКУЛЬТУРИ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
  (Полтавська державна аграрна академія, 2018-10-30) Усачова, Валентина Євгенівна; Штрикуль, Максим Сергійович; Чорний, Олег Анатолійович
  У статті розглянуто статистичні дані світового ринку риби і відмічена стійка тенденція збільшення частки виробництва аквакультури в загальному обсязі рибодобування за рахунок популярності риби як харчового продукту та скорочення у світовому океані запасів риби Виробництво риби вирощеної в умовах підприємств аквакультури підвищується як в світі, так і в Україні. Проаналізовано основні тенденції виробництво риби на території Полтавської області у перспективних водоймах, що працюють в режимі аквакультури, що дозволить збільшити обсяг вирощування різних видів, в якості рибопосадкового матеріалу і товарної риби.The article deals with the statistical data of the world market of fish and noted a steady tendency to increase the share of aquaculture production in the total volume of fishing by the popularity of fish as a food product and reduction of fish stocks in the oceans The production of fish grown under the conditions of aquaculture enterprises is increasing both in the world and in Ukraine . The main tendencies of fish production on the territory of the Poltava region in the perspective waters, working in the aquaculture mode, which will allow to increase the volume of growing of various species, as a fish and material of fish and commodity fish, are analyzed.
 • Item
  ВПЛИВ ДИФИРИНЦІЙОВАНОЇ ГОДІВЛІ ПОРОСНИХ СВИНОМАТОК НА РЕПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ
  (ПДАА, 2016-10) Усачова, Валентина Евгеньевна; Заєць, Руслан Вадимович
  Наведено результати дослідження з використання системи диференційованої годівлі поросних свиноматок в залежності від рівня вгодованості, що контролюється прижиттєвим вимірюванням товщини шпику. Встановлена можливість підтримувати оптимальну кондицію та високий рівень репродуктивних якостей, що зменшує виникнення низки проблем під час опоросу та наступної лактації
 • Item
  ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ АДИГЕЙСЬКОГО СИРУ ШЛЯХОМ ЗБАГАЧЕННЯ ПРЯНО-СМАКОВИМИ ДОБАВКАМИ
  (Полтавська державна аграрна академія, 2018-10) Колєснік, Вячеслав Леонідович; Кайнаш, Алла Петрівна
  У статті визначена проблема розвитку галузі виробництва м’яких сирів в Україні. Проаналізовано сучасний стан ринку м’яких сирів в Україні. Представлена удосконалена технологія виробництва сиру Адигейського збагаченого пряно-смаковими добавками. Сир досліджено за основними органолептичними та фізико-хімічними показниками. Вдосконалена технологія сиру Адигейського з пряно-смаковими добавками дозволить урізноманітнити асортимент м’яких сирів, які представлені на ринку України.
 • Item
  ХАРАКТЕРИСТИКА М’ЯСА СВИНЕЙ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ, ЯК ОСНОВА ВИРОБНИЦТВА ЯКІСНОЇ ПРОДУКЦІЇ
  (Міжнародна науково-практична інтернет – конференція «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта» (26-27 лютого 2014 р. ) Полтава, 2014) Войтенко, Світлана Леонідівна; Петренко, Максим Олександрович
  Висвітлені результати оцінки якості мяса чистопородних та гібридних свиней.Результати наукових досліджень щодо фізичних показників м’яса при чистопородному розведенню та схрещуванню свиней порід ландрас, велика біла й синтетичної лінії Maxter французької селекції в умовах промислового виробництва свинини дозволяють дійти наступного висновку : високу якістю м’яса можна одержувати від двохпородного молодняка ½ (Л х Maxter). Не забезпечують високих м’ясних ознак та якості продукції трьохпородні гібриди 1/4 Л+1/4ВБ +1/2 Maxter.
 • Item
  СУЧАСНИЙ СТАН СВИНЕЙ ПОРОДИ ЛАНДРАС
  (Актуальні питання технології продукції тваринництва - зб. наукових праць Всеукр. науково-практ. конфер. (26-27 жовтня 2017 року).– Полтава, 2017, 2017) Войтенко, Світлана Леонідівна; Петренко, Максим Олександрович
  В статті охарактеризований сучасний стан свиней породи ландрас в Україні, відображені численність основних кнурів і свиноматок в породі станом на 01.01. 2017 року, мережа племінних господарств, показники розвитку кнурів і свиноматок, відгодівельні і м’ясні ознаки свиней як в цілому по породі, так і в умовах племінних заводів і племінних репродукторів. Зроблено висновок про високу мінливість показників відгодівельних і м’ясних ознак та вказано на необхідність консолідації породи.
 • Item
  Поліморфізм генів MC–4R та ESR–1 в кнурів– плідників зарубіжної селекції
  (Національна академія аграрних наук України, Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, 2014) Шаферівський, Богдан Сергійович
  Проведено вивчення генів MC–4R та ESR–1 у кнурів-плідників різних порід з можливістю установлення зв’язку з продуктивністю