Методичне і педагогічне забезпечення освітнього процесу в електронному середовищі закладу вищої освіти

Abstract
Description
Мороз С.Е., Калашник О.В., Кириченко О.В. Методичне і педагогічне забезпечення освітнього процесу в електронному середовищі закладу вищої освіти. Менеджмент ХХІ століття : глобалізаційні виклики : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2021 року): зб. наук. пр. Полтава : ПП «Астрая», 2021. С. 288-290.
Keywords
Методика викладання, дистанційне навчання, освітнє середовище.
Citation