ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В УМОВАХ СФГ «ВІДРОДЖЕННЯ» СКВИРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Abstract
Description
Стоян Є.І., Філоненко С.В. Формування продуктивного потенціалу цукрових буряків в умовах СФГ «Відродження» Сквирського району Київської області // Матеріали VІІ науково-практичної інтернет–конференції «Наукові тенденції формування агротехнологій» (ПДАА, кафедра рослинництва 25-26 квітня 2019 р.) – Полтава: РВВ ПДАА, 2019. – С. 79-87.
Keywords
цукрові буряки, сівозміна, технологія вирощування, сівба, основний обробіток грунту, догляд за посівами, збирання врожаю, продуктивність
Citation