ОРГ АНІ ЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ Й УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ ЗА НЕТОВАРНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Abstract
Description
Результати дослідженняполягаютьу встановленні особливостей розрахунків з дебіторами за нетоварними операціями та їх обліку. Це дозволило визначити основні проблеми, функції, напрями, завдання їх внутрішньогосподарського контролю. Запропоновано основні заходи його удосконалення на організаційному (здійснення суцільних перевірок) та методичному рівні (на основі фактичних і документальних перевірок) з залученням інвентаризаційних та ревізійних комісій. Розроблено зміст етапів та розділів заключного звіту контрольних перевірок. Коцупатрий М.Н., Пилипенко К.А., Кучеренко М.А. Організаційна та методичні засади здійснення й удосконалення внутрішньогосподарського контролю розрахунків з дебіторами за нетоварними операціями. Економічний вісник університету. Економіка та управління. Випуск № 47. 2020. С. 75-81. URL: .https://economic-bulletin.com/index.php/journal/article/view/719/728
Keywords
внутрішньогосподарський контроль, контроль розрахунків з дебіторами, нетоварні операції, інвентаризація
Citation