Вплив ширини стикових міжрядь між компонентами гібридизації на насіннєву продуктивність висадків цукрових буряків

Abstract
Description
Філоненко С.В., Швидун К.Є. Вплив ширини стикових міжрядь між компонентами гібридизації на насіннєву продуктивність висадків цукрових буряків // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні аспекти технологій вирощування, зберігання і переробки продукції рослинництва» (21-22 квітня 2015) – Полтава: Полтавська державна аграрна академія. Кафедра рослинництва, 2015. – С. 173-177.
Keywords
цукрові буряки, висадки, ширина міжрядь, гібридизація, забур'яненість, урожайність насіння, насінники, енергія проростання, схожість, маса 1000 плодів
Citation