впливу норм висіву та строків сівби на забур’янення і урожайність пшениці озимої

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Гаврилюк, Тарас Володимирович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ПДАА
Abstract
Гаврилюк Т.В. Вивчення впливу норм висіву та строків сівби на забур’янення і урожайність пшениці озимої. Дипломна робота на здобуття СВО Магістр. Кваліфікація: магістр із агрономії. Полтавська державна аграрна академія, 2018 р. Обсяг магістерської роботи: 83 с., у т.ч. 11 табл., 9 додатки, 57 літературних джерел. Об’єкт дослідження: сорт пшениці озимої Славна Мета роботи: встановлення ефективності комплексного впливу строку сівби та норми висіву на формування високопродуктивних агрофітоценозів пшениці озимої. Результати та їх новизна: теоретично обґрунтовано і експериментально доведено вплив норм висіву та строків сівби на посівах пшениці озимої для підвищення її урожайності, якості зерна та фітосанітарного стану поля. Основні наукові та практичні результати: визначення оптимальних строків сівби та норм висіву в умовах нестійкого клімату для покращення фітосанітарного стану посівів та урожайності пшениці озимої. Галузь застосування: 20 Аграрні науки та продовольство. Значення роботи та висновки: проведені дослідження показали, що коригування строків посіву та норм висіву необхідне і важливе, оскільки останні роки відбувається зміна погодних умов, особливо у зоні нестійкого зволоження. Отже, кращі якісні показники отримали у варіанті при строках сівби 20.09 та нормі висіву 5млн.шт. /га.
Description
Keywords
пшениця озима, строки та норми висіву, забур’яненість
Citation