Особливості застосування проєктного менеджменту в підготовці магістрів професійної освіти

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Костенко, Олена Михайлівна
Япринець, Тетяна Сергіївна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розкрито особливості застосування проєктного менеджменту в підготовці магістрів професійної освіти. Розглянуто теоретичні аспекти проєктного менеджменту як технології трансформації освіти. Обґрунтовано актуальність використання технології проєктного менеджменту у підготовці обраної категорії фахівців. Досліджено основні переваги проєктного підходу як методологічної основи трансформації професійної освіти, що дозволяє встановити баланс між академічними знаннями та практичними вміннями здобувачів вищої освіти. Потрактовано «проєктний менеджмент» в освіті як управлінську діяльність викладача-менеджера, спрямовану на створення сприятливих умов розробки й виконання проєктів як специфічної професійної діяльності, зорієнтованої на короткострокову мету. Розглянуто соціально-культурне проєктування як інноваційну, творчу діяльність майбутніх викладачів професійної освіти, спрямовану на виявлення причин виникнення соціокультурних проблем, аналіз реального стану об’єкта, розробку шляхів і засобів досягнення проєктної мети. З’ясовано основні показники вільного володіння методами проєктного менеджменту: знання принципів і методів управління проєктом (планування, організація, складання графіків виконання, контроль за здійсненням етапів проєкту, управління просуванням для досягнення мети, відстеження результатів); досвід у галузі управління – застосування управлінських умінь створення команди та її діяльності для досягнення цілей організації, з урахуванням конкретних умов. Проведено висновки щодо того, що зазначена технологія забезпечує позитивну динаміку рівнів професійної компетентності як здобувача вищої освіти, так і керівника освітньої програми та керівника закладу освіти. Це дає підстави для твердження, що успішність життєдіяльності закладу освіти, його конкурентоспроможність можна забезпечити, використовуючи методи проєктного менеджменту в підготовці майбутніх магістрів професійної освіти, а такий підхід сприятиме інноваційному розвиткові закладів освіти в постійно змінюваному освітньому середовищі.
Description
Костенко О., Япринець Т. С. Особливості застосування проєктного менеджменту в підготовці магістрів професійної освіти // Ukrainian professional education = Українська професійна освіта:науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г.Короленка. – Полтава, 2021. – Вип. 9-10. С. 86-94.
Keywords
Магістр професійної освіти, професійна підготовка, проєктний менеджмент, проєкт, соціально-культурне проєктування
Citation