СПЕЦИФІКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЩОДО ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ ТА РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

Abstract
Description
Пилтпенко К., Щербатюк С. СПЕЦИФІКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЩОДО ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ ТА РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернетконференції, 17-19 березня 2021 р. Ч. 1. Львів: ЛНАУ, 2021. С. 412-418.
Keywords
нематеріальні активи, облік НА, порівняльна характеристика обліку необоротних активів в Україні та Республікі Беларусь, Основним етапом організації обліку необоротних активів, незалежно від країни, є формування первісної вартості таких об‘єктів. Специфічним об‘єктом необоротних активів, притаманного для аграрної сфери, є облік тварин основного стада та багаторічних насаджень, в розрізі введення їх в експлуатацію. Саме в цьому розрізі зазначених питань і є особлівості як між іншими обєктами необоротних активів так і в розрізі особливоскей кожної досліджуваної країни.
Citation