Применение численных методов для решения жестких систем линейных дифференциальных уравнений в задачах оценки надежности обслуживаемых систем

Loading...
Thumbnail Image
Date
2002-11-26
Authors
Одарущенко, Олег Миколайович
Одарущенко, Олена Борисівна
Поночовний, Юрій Леонідович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Abstract
Розглянуті питання розв’язку жорстких систем лінійних диференціальиих рівнянь у задачах оцінки надійності систем, що обслуговуються, із застосуванням математичного апарата марковських випа­дкових процесів для випадку, коли потоки відмов і відновлень апаратних і програмних компонент розподілені за експоненціальним законом. Представлено модель оцінки надійносп.мажоритарно- резервованої системи з застосуванням чисельних методів інтегрування Гіра та експоненціального. Дано рекомендації по застосування зазначених методів у задачах оцінки надійності систем, що об­слуговуються, для різних розмірностей жорстких систем диференціальних рівнянь
Description
Одарущенко О. Н., Одарущенко Е. Б., Поночовный Ю. Л. Применение численных методов для решения жестких систем линейных дифференциальных уравнений в задачах оценки надежности обслуживаемых систем // Авиационно-космическая техника и технология. – Харьков: Национальный аэрокосмический университет „ХАИ”, 2002. – Вып.35. – С.187-191
Keywords
критические системы управления, надежность
Citation