Теоретико-концептуальна модель управління раціональним використанням вторинних ресурсів у регіоні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Самойлік, Марина Сергіївна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Економіка і регіон.
Abstract
На основі розробленої балансової схеми життєвого циклу первинних і вторинних ресурсів у регіоні науково обґрунтовано оптимізаційну модель управління раціональним використанням вторинної сировини регіону та сформовано алгоритм визначення оптимальних управлінських стратегій і економічного механізму їх реалізації. Оскільки множина Х ширша, ніж множина зв’язків у функціоналі Ф, то розроблена модель має множину допустимих рішень і відповідно пропонує вибір найкращого з них з урахуванням цільових функцій. Таким чином, розроблений алгоритм дозволяє вирішувати поставлені задачі оптимізації розвитку сфери поводження із вторинними ресурсами при заданій множині змінних і параметрів стану системи для конкретного типу життєвого циклу відходів або розробити оптимальну систему життєвого циклу вторинних ресурсів, виходячи із заданих параметрів у регіоні. Очікуваними результатами реалізації оптимізаційних стратегій є комплексне рішення економічних, соціальних та екологічних завдань регіону, забезпечення економного використання первинних сировинних, матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів регіонів України.
Description
На основі розробленої балансової схеми життєвого циклу первинних і вторинних ресурсів у регіоні науково обґрунтовано оптимізаційну модель управління раціональним використанням вторинної сировини регіону та сформовано алгоритм визначення оптимальних управлінських стратегій і економічного механізму їх реалізації. Оскільки множина Х ширша, ніж множина зв’язків у функціоналі Ф, то розроблена модель має множину допустимих рішень і відповідно пропонує вибір найкращого з них з урахуванням цільових функцій. Таким чином, розроблений алгоритм дозволяє вирішувати поставлені задачі оптимізації розвитку сфери поводження із вторинними ресурсами при заданій множині змінних і параметрів стану системи для конкретного типу життєвого циклу відходів або розробити оптимальну систему життєвого циклу вторинних ресурсів, виходячи із заданих параметрів у регіоні. Очікуваними результатами реалізації оптимізаційних стратегій є комплексне рішення економічних, соціальних та екологічних завдань регіону, забезпечення економного використання первинних сировинних, матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів регіонів України.
Keywords
тверді відходи, рециклінг відходів, регіон, сталий розвиток, ресурсоцін- ні фракції відходів.
Citation
http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2013_5_3