ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Маркіна, Ірина Анатоліївна
Потапюк, Ірина Петрівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуті теоретичні аспекти щодо управління економічною безпекою підприємства. Зокрема, визначено, що економічна безпека підприємства – це забезпечення такого стану функціонування підприємства, який передбачає досягнення позитивного соціально-економічного ефекту шляхом одержання прибутку та задоволення потреб споживачів і працівників підприємства. Виявлено, що саме система економічної безпеки захищає підприємство від зовнішніх та внутрішніх загроз, надійно зберігає та ефективно використовує її матеріальний і фінансовий потенціал. Доведено, що одним із головних і складних завдань безпеки є прогнозування та попередження загроз, а не аналіз їх негативних наслідків після порушення безпеки. Саме прогнозування розвитку будь-якого явища виступає основою для практичних рішень, тому до загроз безпеці доцільно віднести відповідні несприятливі чинники як коротко-, так і довгострокової дії, як із миттєвим, так і з сповільненим результатом прояву. Здійснено аналіз дефініції «загроза». Загрозу визначено як реальну можливість впливу дії навмисного чи ненавмисного характеру, що порушує стійкість функціонування підприємства, завдає йому матеріальних та нематеріальних збитків Виділено основні компоненти загроз діяльності підприємства (умова, явище, подія або дія), визначені причини їх виникнення. Здійснено власну класифікацію загроз з урахуванням специфічних галузевих особливостей суб’єкта господарювання. Виокремлено найбільш значимі загрози економічній безпеці підприємства за ступенями.
Description
Маркіна І.А. Загрози економічній безпеці підприємства: теоретичний аспект / І.А. Маркіна, І.П. Потапюк // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: економічні науки. – Маріуполь, 2017. – С. 130-137. / 0,36 др. арк. (особистий внесок автора 0,18 др. арк.)
Keywords
Citation