Ільченко А.М., Немеш В.І., Тогачинська О.В. Сучасні підходи до методики викладання дисциплін педагогічного напряму: інтеграція кліпового мислення. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)»: журнал. 2022. №12 (17), 2022. С.100-112.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Ільченко, Алла Михайлівна
Немеш, Вячеслав
Тогачинська, Ольга
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Стаття присвячена детальному аналізу кліпового мислення, дослідженню його впливу на когнітивний стиль майбутніх фахівців педагогічного профілю. На основі наукових досліджень зроблено висновок, що поступово спостерігається тенденція посилення цього явища серед здобувачів вищої освіти. З’ясовано, що кліпове мислення означає процес відображення багатьох різноманітних властивостей об’єктів без урахування зв’язків між ними. Визначено головні характеристики кліпового мислення, а саме: фрагментарний інформаційний потік, алогічність, повна різнорідність інформації, яка змінюється з високою швидкістю та зазнає динамічних переключень між інформаційними фрагментами. Доведено, що кліпове мислення не формує цілісної картини сприйняття навколишнього середовища. Також пояснено, що кліпове мислення відрізняється від традиційного (теоретичного) мислення та обумовлює особливості засвоєння навчального матеріалу студентами закладів вищої освіти педагогічного профілю. У статті з’ясовано, що кліпове мислення впливає на пошук та вироблення ефективних підходів до методики викладання дисциплін педагогічного напряму. Визначено, що сучасні підходи до методики викладання дисциплін педагогічного профілю діляться на короткострокові (негайні) та довгострокові (стратегічні). Позитивні умови освітнього процесу, де здійснюється викладання дисциплін педагогічного профілю, а також пошук дієвої методики їх викладання залежить від оптимального поєднання короткострокових та довгострокових підходів. Детально обґрунтовано риси клопового мислення у студентів-педагогів та визначено ефективні методи та прийоми навчання, які можуть використовуватися під час викладання дисциплін педагогічного профілю з їх урахуванням. Окремо досліджено лекцію-візуалізацію, що передбачає візуальну форму подання лекційного матеріалу за допомогою технічних засобів, опорних схем чи таблиць, іншого ілюстративного матеріалу з використанням так званих аттракторів.
Keywords
clip thinking, pedagogical disciplines, approaches, teaching methodology, visualization lecture, кліпове мислення, дисципліни педагогічного напряму, підходи, методика викладання, лекція-візуалізація
Citation