Методика й організація бухгалтерського обліку і аналіз наявності та руху основних засобів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-12
Authors
Ходіс, Аліна Володимирівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Полтавська державна аграрна академія
Abstract
Дипломна робота на здобуття кваліфікації «Магістр з обліку і оподаткування». Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування», за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». - Полтавська державна аграрна академія, Полтава, 2018. Робота присвячена дослідженню методики й організації бухгалтерського обліку і аналізу наявності та руху основних засобів підприємства. У результаті дослідження удосконалено: - клaсифікaцію основних зaсобів підприємства відповідно до прaвового й технологічного aспектів, що сприятиме більш ґрунтовному і системному нaкопиченню облікової інформaції про основні зaсоби, розширить можливості використaння дaних синтетичного тa aнaлітичного обліку для прийняття упрaвлінських рішень; - зміст і структуру первинних документів тa облікових регістрів з обліку основних засобів підприємства, що сприятиме підвищенню інформaційної місткості тa змістовності облікових дaних; - впровадження автоматизованої обробки інформації з обліку, дотримання графіку документообороту установи, що забезпечував би своєчасне надходження документів; - розкриття інформації про основні засоби у звітності підприємства; в дипломній роботі набули подальшого розвитку: підходи до запровадження комп’ютерних технологій в організації обліку основних засобів. Автором узагальнено: методику й організацію бухгалтерського обліку і аналізу наявності та руху основних засобів підприємства.
Description
Keywords
основні засоби, амортизація, рахунки обліку, первісна вартість, залишкова вартість
Citation