Мікробний біом різних ґрунтів і ґрунтово-кліматичних зон Полтавської області

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Патика, Володимир Пилипович
Тараненко, Сергій Володимирович
Тараненко, Анна Олексіївна
Калініченко, Антоніна Володимирівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Проведено дослідження мікробіологічної різноманітності ґрунтів природних кормових та сільськогосподарських угідь трьох ґрунтово-кліматичних зон Полтавської області. Визначено загальну мікробіологічну активність ґрунту (за інтенсивністю розкладання лляного полотна, %), чисельність основних еколого-трофічних груп мікроорганізмів, чисельність мікроміцетів. За співвідношенням кількостей мікроорганізмів основних еколого-трофічних груп розраховано коефіцієнти мінералізіції-імобілізації, оліготрофності, педотрофності. Проаналізовано та узагальнено результати мікробіологічних моніторингових досліджень ґрунту. Встановлено, що ґрунти природних екосистем (природні кормові угіддя та цілинні землі) мали підвищену інтенсивність розкладу органічної речовини та були найбільш забезпечені елементами живлення порівняно з агроекосистемами (сільськогосподарські угіддя).
Keywords
ґрунтові мікроорганізми, біомоніторинг ґрунту, біологічна різноманітність ґрунту, біологічна різноманітність ґрунту
Citation