МАТЕРІАЛИ студентської наукової конференції 16-17 квітня 2020 рік Том ІІ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-05-28
Authors
Сліпченко, І.
Бибик, І.М.
Береговенко, В. В.
Синяговська, О. В.
Полежак, Є. Ю.
Шапаренко, Б. М.
Коваль, Д.О.
Мостовий, Є. Г.
Домішкевич, І.М.
Шафорост, Л.Ю.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
СЕКЦІЯ ФАКУЛЬТЕТУ АГРОТЕХНОЛОГІЙ І ЕКОЛОГІЇ, СЕКЦІЯ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ, СЕКЦІЯ ФАКУЛЬТЕТУ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ, СЕКЦІЯ ФАКУЛЬТЕТУ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
Keywords
ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРІГАННЯ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ, ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ КУКУРУДЗИ ЗА РІЗНОЇ ЗА-БЕЗПЕЧЕНОСТІ ЕЛЕМЕНТАМИ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ, ВПЛИВ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ РОСЛИН ЕЛЕМЕНТАМ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО, ОСОБЛИВОСТІ СОРТІВ ЖИТА ОЗИМОГО ЗАРУБІЖНОЇ СЕЛЕКЦІЇ, ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ, ВИМОГИ ВИРОБНИЦТВА ДО СОРТІВ ГРЕЧКИ, ОПТИМАЛЬНІ СТРОКИ СІВБИ ТА ГУСТОТА СТОЯННЯ РОС-ЛИН КУКУРУДЗИ ДЛЯ АГРОФОРМУВАНЬ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ, ТЕРМОДИНАМІКА ЯК МЕТОД ВИВЧЕННЯ ВОДНОГО РЕЖИМУ У РОСЛИНАХ, ІНФРАЧЕРВОНА СПЕКТРОСКОПІЯ ТА ЇЇ ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУ-ВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ, ВИКОРИСТАННЯ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ, ВИКОРИСТАННЯ НАНОЧАСТИН БІОГЕННИХ МЕТАЛІВ У АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ, ВПЛИВ КОЛОЇДНОГО РОЗЧИНУ НАНОЧАСТИНОК ЦИНКУ НА ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР, ВПЛИВ ГУМІНОВИХ СТИМУЛЯТОРІВ НА МОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ, РОЛЬ БДЖІЛ В ПРИРОДІ І ЖИТТІ ЛЮДИНИ, ЗАСТОСУВАННЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ РІДИННОЇ ХРОМАТО-ГРАФІЇ В АНАЛІЗІ ГЕРБІЦИДУ МЕРЛІН, СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДЕГРАДАЦІЇ ҐРУНТІВ, АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВИХ ТА ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ, ПОТЕНЦІАЛ СОРТІВ СОЇ ТА ЇХ НАСІННИЦТВО, ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ЗАСОЛЕНОСТІ ГРУНТУ, АДАПТИВНІ СОРТИ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ДЛЯ ПІДЗОНИ ПЕРЕХОДУ ЛІСОСТЕПУ В СТЕП, ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ СОЇ, СТРОКИ СІВБИ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУЛЬТУРИ, ГУМАТИ У СИСТЕМІ УДОБРЕННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР, ІНОКУЛЯЦІЯ СОЇ – ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ПРОДУКТИВНОСТІ, ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ СОЇ, ВПЛИВ ГУСТОТИ РОСЛИН СОЧЕВИЦІ НА УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА, ПЕРЕВАГИ ВИРОЩУВАННЯ СПЕЛЬТИ ПЕРЕД ПШЕНИЦЕЮ, АНАЛІЗ ФІТОСАНІТАРНОГО СТАНУ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ, СУЧАСНИЙ СТАН ЛІСОВОГО ФОНДУ ПОЛТАВЩИНИ, ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ПОПУЛЯЦІЙНИМИ ХВИЛЯМИ КОМАХ-ФІТОФАГІВ В АГРОЦЕНОЗАХ ТА РЕПЕРНИМИ РОКАМИ СОНЯЧНОЇ АКТИВНОСТІ, ФІТОПАТОГЕННИЙ КОМПЛЕКС НАСІННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ, БІОЛОГІЧНИЙ МЕТОД ЯК СКЛАДОВА ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ РОСЛИН, ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПІЗНЬОСТИГЛИХ СОРТІВ КАПУСТИ ВІД КОМПЛЕКСУ ФІТОФАГІВ РОДИНИ ЛУСКОКРИЛИХ, ПРЕПАРАТ «ЕПІН» В КУЛЬТУРІ ОРХІДЕЙ, СУЧАСНИЙ СТАН БІОРІЗНОМАНІТТЯ ПОЛТАВЩИНИ, ОСОБЛИВОСТІ НАСІННИЦТВА СОЇ, СУЧАСНІ ВИМОГО ДО СОРТІВ ВИНОГРАДУ, ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ АРАХІСУ В УКРАЇНІ, ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ І БІОСТИМУЛЯТОРА ПАБК НА УРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ СОЇ, ВПЛИВ ГУМІСОЛУ НА УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ КАПУСТИ БІЛОКАЧАННОЇ, ПАВЛОВНІЯ (PAULOWNIA) – НОВА ЕНЕРГЕТИЧНА КУЛЬТУРА, МОНІТОРИНГ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА ПИЛОМІРОМ МАРКИ «AIR POLLUTION», ФОРМУВАННЯ НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ГРЕЧКОЮ ПІСЛЯ РІЗНИХ ПОПЕРЕДНИКІВ, ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ, ПОПЕРЕДНИКИ ПШЕНИЦІ, ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ НАСІННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ГІБРИДУ ХОРОЛ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ХІМІЧНОГО МЕТОДУ БОРОТЬБИ З БУР’ЯНАМИ У ПОСІВАХ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ҐРУНТОВИХ ГЕРБІЦИДІВ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, ОПТИМІЗАЦІЯ ПЛОЩІ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ НОРМ ВИСІВУ, ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННІ ВЛАСТИВОСТІ СУЧАСНИХ ГІБРИДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИРОЩУВАННЯ, ПРОДУКТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ СЕРЕДНЬОСТИГЛИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ІНОЗЕМНОЇ СЕЛЕКЦІЇ, ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ЦВІЛІ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ, ВПЛИВ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗЕРНА СОЇ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ ГЕРБІЦИДІВ НА ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ, ВИМОГИ ВИРОБНИЦТВА ДО СОРТІВ ГОРОХУ ПОСІВНОГО, ВПЛИВ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ І СТРОКІВ ЗБИРАННЯ ПРОСА ПРУТОПОДІБНОГО НА ВИХІД БІОМАСИ, БІОПАЛИВА ТА ЕНЕРГІЇ, МІНЛИВІСТЬ ГОСПОДАРСЬКО–ЦІННИХ ОЗНАК УСОРТОЗРАЗКІВ ПРОСА ПРУТОПОДІБНОГО, ВПЛИВ ДОПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ Т А ПІДЖИВЛЕННЯ ПОСІВІВ ПРЕПАРАТОМ «АГРОСТИМУЛІН» НА ВРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ СОРГО БАГАТОРІЧНОГО, СПОСОБИ ТА АПАРАТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕСУ СУШКИ З ЗАКРУЧЕНИМ ПОТОКОМ ТЕПЛОНОСІЯ, УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ, ОБГРУНТУВАННЯ СХЕМИ І РОБОЧИЙ ПРОЦЕС ФРАКЦІЙНОГО ПНЕВМОСЕПАРАТОРА, РЕШІТНІ СЕПАРАТОРИ З ЦИЛІНДРИЧНИМ РЕШЕТОМ, СХЕМА УДОСКОНАЛЕНОЇ ПАСТЕРИЗАЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ З ГІДРОДИНАМІЧНИМ НАГРІВАЧЕМ, ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОЗАХІДНОГО ШНЕКОВОГО ПРЕСА, ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНА АНТРОПОЗООНОЗНА ХВОРОБА – ЧУМА ТА ПИТАННЯ ЇЇ ПРОФІЛАКТИКИ, ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ХАРЧОВОЇ БАЗИ ЛЮДСТВА, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПИТАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ОТРУЄНЬ ОТРУТОХІМІКАТАМИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ, ВСЯ ПРАВДА ПРО ПАЛІННЯ, РОСЛИНИ, ЯК ІНДІКАТОРИ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ, ЗБІЛЬШЕННЯ РЕСУРСУ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА ЗА РАХУНОК ДОДАВАННЯ ПРИСАДОК, ОГЛЯД МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ВІДНОВЛЕННЯ ШВИДКОСТІ СФЕРИЧНОЇ КУЛЬКИ ПРИ УДАРІ, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА СТАЛЕВОГО ДРОБУ, ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ, ВИКОРИСТАННЯ ПАКЕТУ МАTLAB В ІНЖЕНЕРІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИРОБНИЦТВА ДРІБНОШТУЧНИХ БУЛОЧНИХ ВИРОБІВ ПІД ВПЛИВОМ УЛЬТРАЗВУКУ, УДОСКОНАЛЕНА ХЛІБОРІЗАЛЬНА МАШИНА, ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ МОЛОТКОВОЇ ДРОБАРКИ, ВПЛИВ КОВШОВИХ ЕЛЕВАТОРІВ НА ТРАВМУВАННЯ ЗЕРНА, ОСНОВНІ ПРИЦИПИ ТА МЕТОДИ ЗНЕВОДНЕННЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ, ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНИХ АЛМАЗІВ ДЛЯ ОБРОБКИ МЕТА- ЛІВ І ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ З ШТУЧНИХ АЛМАЗІВ ДЛЯ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН, ОСОБЛИВОСТІ ЗНОШУВАННЯ ПОСАДОЧНИХ ПОВЕРХОНЬ КОР- ПУСНИХ ДЕТАЛЕЙ ПІД ПІДШИПНИКИ, МЕТОДИ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ КАРДАННИХ ШАРНІРІВ ТРАКТОРІВ ЗАКОРДОННОГО ВИРОБНИЦТВА, МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ СПОСОБОМ ЕЛЕКТРО-КОНТАКТНОГО ПРИВАРЮВАННЯ, ВПЛИВ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ УМОВ РОБОТИ НА ЗНОШУВАННЯ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ, ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ РОБОТИ БРОНЗОВИХ ДЕТАЛЕЙ АВТОТРАКТОРНИХ ДВИГУНІВ, РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ВПЛИВУ ЗНОШУВАННЯ РІЗАЛЬНИХ ЕЛЕ- МЕНТІВ ҐРУНТООБРОБНИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ НА ЕНЕРГЕТИЧНІ І ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ, РОЗРОБКА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОГО РЕЖИМУ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ МАЛИНИ В УМОВАХ ФГ «КОШКАЛДА І С» РЕШЕТИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЕВНОЇ ТРІСКИ, АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ МЕТАЛІВ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ЗНОСУ ДЕТАЛЕЙ, ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ, АНАЛІЗ СПОСОБІВ ЕЛЕКТРОКОНТАКТНОГО ПРИВАРЮВАННЯ РІЗНИХ ПРИСАДНИХ МАТЕРІАЛІВ, ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИСОТИ ЗРІЗУ РОСЛИН НА ЯКІСТЬ ОБМОЛОТУ ЗЕРНА ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИМИ КОМБАЙНАМИ, ВЛАСТИВОСТІ КУЛЬТУР, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОЦЕС КОМБАЙНОВОГО ЗБИРАННЯ, ДРОБАРКИ ДЛЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР, КОРМОРОЗДАВАЧІ – ЗМІШУВАЧІ ДЛЯ СІМЕЙНИХ МОЛОЧНИХ ФЕРМ, ВИКОРИСТАННЯ ТУГОПЛАВКИХ СПОЛУК ТИТАНУ ЯК АРМУЮЧУ ФАЗУ НАПЛАВЛЕНИХ ПОКРИТТІВ, ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЗНОШЕНИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ ЕЛЕКТРОІСКРОВИМИ МЕТОДАМИ, СПОСОБИ ОЧИСТКИ БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА, ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ РОЗВАНТАЖЕННЯ ЗЕРНА НОРІЯМИ, РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ІСТОРІЇ МАТЕМАТИКИ СУЧАСНИМИ ЗАСОБАМИ ІКТ, ВИЗНАЧЕННЯ І АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ПРОЦЕСУ УЛЬТРАТОНКОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ МОЛОКА, ЗНАЧЕННЯ ЧЕРВОНОГО КІСТКОВОГО МОЗКУ, ЯК ОРГАНУ КРОВОТВОРЕННЯ СВІЙСЬКИХ ТВАРИН, ІСТОРІЯ ПРАКТИКИ КАРАНТИНІВ, ПОКАЗНИКИ КРОВІ І СЕЧІ КОТІВ, ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРІТ, ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ РЕНАЛВЕТУ І УРІНОВЕТУ, ЛІКУВАННЯ ДИРОФІЛЯРІОЗУ СОБАК, КЛІНІЧНІ СИМПТОМИ ХОЛЕЦИСТИТУ В СОБАК, ДО ЕПІЗООТОЛОГІЇ СТРОНГІЛОЇДОЗУ КІЗ В УМОВАХ ГОСПОДАРСТВ ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, СПЕЦИФІЧНА ПРОФІЛАКТИКА КОЛІБАКТЕРІОЗУ, РОТАВІРУСНОЇ ТА КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЙ НОВОНАРОДЖЕНИХ ТЕЛЯТ В УМОВАХ ГОСПОДАРСТВА ТОВ «АГРОФІРМА «ПІСЧАНСЬКА», СЕЛО МАРТИНІВКА КРАСНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ /ОБЛАСТІ, ЕФЕКТИВНІСТЬ КОНСЕРВАТИВНОЇ ТЕРАПІЇ ЗА ЛІКУВАННЯ СУК ІЗ ПІОМЕТРОЮ, КЛОАКАЛЬНА (ФАБРИЦІЄВА) СУМКА ПТАХІВ, ПОШИРЕННЯ БАБЕЗІОЗУ СОБАК У М. КРОПИВНИЦЬКОМУ, АНТИГЕЛЬМІНТНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ЗА ТОКСОКАРОЗУ СОБАК, ДО ЕПІЗООТОЛОГІЇ АСКАРОЗУ СВИНЕЙ У МИРГОРОДСЬКОМУ РАЙОНІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, МІКРОФІЛЯРІЦИДНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ЗА ДИРОФІЛЯРІОЗУ СОБАК, ЕПІЗООТОЛОГІЯ ОТОДЕКТОЗУ КОТІВ В УМОВАХ МІСТА ПОЛТАВИ, ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ІНФЕКЦІЙНОГО РИНОТРАХЕЇТУ В ГСПОДАРСТВІ ТОВ «АГРОФІРМА «ПІСЧАНСЬКА», КРАСНО-ГРАДСЬКОГО РАЙОНУ, ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, МАСКИ І РУКАВИЧКИ: ІСТОРІЯ ЗАХИСТУ, ОСОБЛИВОСТІ СЕЛЕЗІНКИ РІЗНИХ ВИДІВ ТВАРИН, УРОЦИСТИТ У КОТІВ (ОГЛЯД), ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДІВ КОПРООВОСКОПІЇ ЗА СТРОНГІЛЯТОЗІВ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ, ОСОБЛИВОСТІ РЕЦЕПТОРІВ КОМАХ, ДЕЯКІ ФАКТИ ПРО КОТІВ, МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ПАРВОВІРУСНОГО ЕНТЕРИТУ М’ЯСОЇДНИХ, ФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ МАГНІЮ НА НЕРВОВІ ПРОЦЕСИ У ГОЛОВНОМУ МОЗКУ ТВАРИН, ПРОФІЛАКТИКА ОПІСТОРХОЗУ, ДЕЯКІ АСПЕКТИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ПЛАЗУНІВ, АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТВАРИН МОЛОЧНО-ТОВАРНОЇ ФЕРМИ ТОВ «ОБОЛОНЬ АГРО» ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, «СВЯТИЙ ЛІКАР» (ДО 160-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ФЕО- ФІЛА ГАВРИЛОВИЧА ЯНОВСЬКОГО (1860-1928), ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОВНІШНІХФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РІЗНИХ ПОРІД СОБАК, ОПТИМАЛЬНІ СХЕМИ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ГАСТРОЕНТЕРИТІВ У СОБАК В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ, НАЙБІЛЬШ СМЕРТОНОСНІ ПАНДЕМІЇ В ІСТОРІЇ, ЕНДОДОНТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ ЗУБІВ У СОБАК (ОГЛЯД), КЛІНІЧНА КАРТИНА СОБАК ЗА ПАНКРЕАТИТУ, ВИДОВИЙ СКЛАД СТРОНГІЛЯТ ТРАВНОГО КАНАЛУ КІЗ В УМОВАХ ОДНООСІБНИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ОНУФРІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ, АФРИКАНСЬКА ЧУМА У СВИНЕЙ. ПОРАДИ ДЛЯ ГОСПОДАРІВ, ШЛЯХИ ПОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ЗБЕРІГАННЯ НЕЗБИРАНОМОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ, АНАЛІЗ РІЗНИХ СПОСОБІВ КОАГУЛЯЦІЇ У ВИРОБНИЦТВІ МОЛОЧНОЇ БІЛКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ СЕЛЕКЦІЙНИХ ТА БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА, ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ КОЛАГЕНВМІСНОЇ СИРОВИНИ, СУЧАСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ У ВИРОБНИЦТВІ ТОВАРНИХ ЯЄЦЬ У ПАТ «ПОЛТАВСЬКА ПТАХОФАБРИКА», ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА ТА НАСІННЯ, СТАРТОВІ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ, ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНІ ОРГАНІЗМИ: ЗА І ПРОТИ, НЕТРАДИЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ПРОТЕЇНУ В ГОДІВЛІ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ, ВИМОГИ ДО БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ТОВАРНОГО МОЛОКА, ОЦІНКА РІЗНОМАНІТТЯ СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ УКРАЇ- НИ ЗА ПОЛІМОРФІЗМОМ МІТОХОНДРІАЛЬНОЇ ДНК, ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ ХУТРОВОГО ЗВІРІВНИЦТВА, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА СПОСОБИ УСУНЕННЯ ВАД ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ, ТРАНСГЕНЕЗ У ТВАРИННИЦВІ: ЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ СВИНАРСТВА УКРАЇНИ, ВПЛИВ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ МОЛОКА НА ЙОГО СКЛАД І ВЛАСТИВОСТІ, ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОЛЬОРУ М’ЯСНИХ ВИРОБІВ ПРИ КОПЧЕННІ, СТАРТОВІ КУЛЬТУРИ У ВИРОБНИЦТВІ ФЕРМЕНТОВАНИХ М’ЯСНИХ ВИРОБІВ, МІКРОФЛОРА СИРОКОПЧЕНИХ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ, ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ В УМОВАХ ТОВ «ФІРМА ЗАРЯ», ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА РОСЛИННО- ГО ЗАМІННИКА МОЛОКА ТА ПРОДУКТІВ НА ЙОГО ОСНОВІ, ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ НАССР НА ПІДПРИЄМСТВАХ З ВИРОБНИЦТВА РИБИ ТА РИБОПРОДУКТІВ, ВИМОГИ ДО СИРОВИНИ ТА РЕЖИМІВ ЇЇ ОБРОБКИ ПРИ ВИРОБНИЦТВА ВЕРШКОВОГО МАСЛА, БІОЛОГІЧНА РОЛЬ КАЛЬЦІЮ ТА СУЧАСНІ СПОСОБИ ЗБАГАЧЕННЯ НИМ М’ЯСНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Citation