Забезпечення ресурсно-екологічної безпеки у регіоні: теорія та практика

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Самойлік, Марина Сергіївна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Львів. держ. аграр. ун-т. – Дубляни:
Abstract
Проблема забезпечення ресурсно-екологічної безпеки, підвищення ефективності використання природно-економічного потенціалу території є однією з пріоритетних для кожного регіону України. Тому в статті розроблено та науково обґрунтовано концептуальні засади забезпечення ресурсно-екологічної безпеки регіону, що включають три етапи: ідентифікацію небезпеки та визначення зон ресурсно-екологічної безпеки; вибір стратегії забезпечення ресурсноекологічної безпеки регіону; коректування та узгодження рішень. Сформовано теоретикометодологічний підхід до оцінки рівня ресурсно-екологічної безпеки регіонів у системі сталого розвитку, який полягає в розрахунку трикомпонентного показника, що враховує рівень екологічної безпеки економіки регіону, рівень екологічного ризику здоров’ю населення та рівень ресурсозбереження і ресурсовідновлення у регіоні. Методичною базою дослідження стали загальнонаукові економічні методи, у тому числі такі як монографічний, порівняльний аналіз, абстрактно-логічний та ін. Практична значущість полягає в оптимізації стратегії забезпечення ресурсно-екологічної безпеки в регіоні, реалізація якої асть змогу: поліпшити ресурсозабезпеченість та конкурентоспроможність регіону; отримати додат-ковий дохід від вторресурсів; зберегти первинні ресурси та поліпшити їх якість; повернути забруднені землі у господарський обіг регіону; зменшити ризик здоров’ю населення від негативного впливу відходів; поліпшити соціально-психологічний клімат у регіоні; забезпечити збереження і відновлення навколишнього природного середовища регіону.
Description
Проблема забезпечення ресурсно-екологічної безпеки, підвищення ефективності використання природно-економічного потенціалу території є однією з пріоритетних для кожного регіону України. Тому в статті розроблено та науково обґрунтовано концептуальні засади забезпечення ресурсно-екологічної безпеки регіону, що включають три етапи: ідентифікацію небезпеки та визначення зон ресурсно-екологічної безпеки; вибір стратегії забезпечення ресурсноекологічної безпеки регіону; коректування та узгодження рішень. Сформовано теоретикометодологічний підхід до оцінки рівня ресурсно-екологічної безпеки регіонів у системі сталого розвитку, який полягає в розрахунку трикомпонентного показника, що враховує рівень екологічної безпеки економіки регіону, рівень екологічного ризику здоров’ю населення та рівень ресурсозбереження і ресурсовідновлення у регіоні. Методичною базою дослідження стали загальнонаукові економічні методи, у тому числі такі як монографічний, порівняльний аналіз, абстрактно-логічний та ін. Практична значущість полягає в оптимізації стратегії забезпечення ресурсно-екологічної безпеки в регіоні, реалізація якої асть змогу: поліпшити ресурсозабезпеченість та конкурентоспроможність регіону; отримати додат-ковий дохід від вторресурсів; зберегти первинні ресурси та поліпшити їх якість; повернути забруднені землі у господарський обіг регіону; зменшити ризик здоров’ю населення від негативного впливу відходів; поліпшити соціально-психологічний клімат у регіоні; забезпечити збереження і відновлення навколишнього природного середовища регіону.
Keywords
ресурсно-екологічна безпека, регіон, вторинні ресурси, тверді відходи.
Citation
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ae_2014_7_1-2_24