Дослідження технології печива «Мадлен» за рахунок використання рослинної сировини підвищеної харчової цінності.

Abstract
Невкритий Михайло Михайлович. Дослідження технології печива «Мадлен» за рахунок використання рослинної сировини підвищеної харчової цінності. Кваліфікаційна робота за освітньо-професійною програмою Харчові технології спеціальності 181 Харчові технології. Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава, 2023 рік. Мета кваліфікаційної роботи полягає в удосконаленні технології бісквітного печива «Мадлен» з використанням рослинної сировини підвищеної харчової цінності. Об’єкт дослідження - технологія бісквітного печива «Мадлен» підвищеної харчової цінності. Методи дослідження – фізико-хімічні, структурно-механічні, мікробіологічні, органолептичні, статистичний аналіз.
Description
Keywords
Citation