Формування стратегічної моделі екологічного менеджменту підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Яснолоб, Ілона Олександрівна
Чайка, Тетяна Олександрівна
Черненко, Ксенія Володимирівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Яснолоб І. О., Чайка Т. О., Черненко К. В. Формування стратегічної моделі екологічного менеджменту підприємства. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 56. С. 89–93. (Фахове видання, Index Copernicus)
Keywords
model of ecological management of the enterprise, strategic management, planning, optimization, greening of production, environment, PDCA cycle, SWOT-analysis, competitiveness, модель екологічного менеджменту підприємства, стратегічне управління, планування, оптимізація, еко- логізація виробництва, навколишнє серед- овище, цикл PDCA, SWOТ-аналіз, конкурен- тоспроможність.
Citation