БІОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ МОЛОКА КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ІЗ РІЗНИМИ ГЕНОТИПАМИ КАПА-КАЗЕЇНУ (CSN3) ТА СИРУ КИСЛОМОЛОЧНОГО

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11
Authors
Полєва, І.О.
Корх, І.В.
Каруна, Т.І.
Тендітник, Володимир Сергійович
Кодак, Т.С.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
У статті викладено експериментальні дані з дослідження амінокислотного складу та амінокис- лотного скору молока корів української чорно-рябої молочної породи з різними генотипами капа- казеїну. Мета дослідження полягала у виявленні зв’язку гену капа-казеїну (CSN3) з біологічною цінні- стю молока корів української чорно-рябої молочної породи та сиру кисломолочного. Дослідження виконували в умовах племінного заводу з розведення української чорно-рябої молочної породи відді- лення «Профінтерн» ДП ДГ «Гонтарівка» Інституту тваринництва НААН. Опрацювання одержа- них результатів та аналітичну частину проводили на дослідній базі Випробувального центру Інсти- туту тваринництва НААН. Для проведення науково-господарського досліду сформували групу дійних корів української чорно-рябої молочної породи – 95 голів. Аналіз поліморфізму генів виконували мето- дом PCR–RFLP. За результатами ДНК-тестування за геном капа-казеїну (CSN3) відібране поголів’я розподілили на три групи корів із генотипами: АА; АВ і ВВ. Ідентифікацію амінокислотного спектра молока та кисломолочного сиру проводили у п’яти висушених зразках із кожної підгрупи корів на базі РУП «Науково-практичний центр Національної академії наук Білорусі з тваринництва» методом рідинної хроматографії за умови використання автоматичного аналізатора амінокислот марки Hitachi–8900, згідно з вимогами ISO 13903. Кількісну оцінку амінокислотного складу молока і кисло- молочного сиру давали за загальною сумою незамінних і замінних амінокислот в 1 г білка. Амінокис- лотний індекс розраховували за співвідношенням незамінних до замінних амінокислот.
Keywords
milk, cottage cheese, amino acids, amino acid score, biological value, kappa-casein genotype (CSN3)., молоко, сир кисломолочний, амінокислоти, амінокислотний скор, біологічна цінність, генотип капа-казеїну (CSN3).
Citation