ТРАНСФОРМАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022-10-28
Authors
Карапиш, Світлана Павлівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У дисертаційній роботі виконане актуальне науково-прикладне завдання обґрунтування напрямів трансформації державного управління розвитком загальної середньої освіти в інформаційному суспільстві шляхом розроблення сукупності заходів, спрямованих на посилення усіх видів їх автономії з врахуванням причинно-наслідкових зав’язків в системі державного управління загальною середньою освітою України.
Description
Карапиш С.П. Трансформація державного управління розвитком загальної середньої освіти в інформаційному суспільстві.- Кваліфікаційна робота на правах рукопису. Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня доктора філософії.-Полтавський державний аграрний університет, Полтава, 2022
Keywords
державне управління, освіта, управління освітою, громадська участь, система загальної середньої освіти, автономія, соціальний капітал, розвиток, інновація, ринок освітніх послуг, інформаційне суспільство, цифровізація, якість освітніх послуг, стратегія, модернізація, public administration, education, education management, public participation, general secondary education system, autonomy, social capital, development, innovation, educational services market, information society, digitalization, quality of educational services, strategy, modernization
Citation