Основні результати та перспективи розвитку фундаментальних досліджень у галузі свинарства в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Шостя, Анатолій Михайлович
Усенко, Світлана Олексіївна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Висвітлено основні напрямки фундаментальних досліджень та їх результати, що спрямовані на вирішення нагальних проблем галузі свинарства. Науковцями розроблено модель визначення адитивної племінної цінності свиней за ознака- ми репродуктивної здатності та створено новітній метод визначення еконо- мічних вагових коефіцієнтів для ознак, які не мають прямого вартісного вира- ження, що успішно буде використано в селекції свиней. Для вітчизняних та ім- портованих порід свиней встановлені суттєві рівні взаємозв’язків різних генів із резистентністю до захворювань, продуктивними і м’ясними якостями тва- рин. Теоретично обґрунтовано, сконструйовано та випробувано на практиці новий ефективний метод внутрішньо-маткового осіменіння свиней, який дає можливість проводити однократне осіменіння, суттєво зменшити кількість сперміїв та розбавника. Для успішного культивування ооцит-кумулюсних комп- лексів свині in vitro створено методи, що характеризуються змінними параме- трами температури та рН середовища. Розроблено технологію нехірургічної трансплантації ембріонів свиней, що забезпечує до 20% їх приживлення, а та- кож з’ясовано причини зниження отриманих результатів. Створено комплек- сний препарат «Цивітар», що нормалізує функціонування імунних клітин та забезпечує тварин жиророзчинними вітамінами, амінокислотами та мікро- елементами. Розроблено вакцину «Вельшіколісан», яка захищає одночасно від анаеробної дизентерії, інфекційної ентеротоксемії, набрякової хвороби, колі- бактеріозу в свиней. Створено новітню систему діагностики видової іденти- фікації збудника ензоотичного енцефаломієліту (хвороби Тешена) цього виду тварин. Розроблено розрахунково-аналітичний механізм прогнозування роботи підприємств з виробництва свинини при зміні технологічних рішень, що до- зволяє підвищити у 1,2 раза ефективність використання кормових ресурсів та 1,5 – 1,7 рази – виробничих площ.
Keywords
свинарство, ДНК-технології, біотехнологія, трансплантація, ембріони, сперма, вакцини
Citation