ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТИЙ ГОМЕОСТАЗ У М’ЯЗАХ СВИНЕЙ ПОРІД ВЕЛИКА БІЛА ТА ЛАНДРАС

No Thumbnail Available
Date
2018-05-17
Authors
Шостя, Анатолій Михайлович
Канюка, Олена Юріївна
Усенко, Світлана Олексіївна
Цибенко, Володимир Григорович
Березницький, Віктор Іванович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ПДАА
Abstract
Встановлення особливостей формування прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу в м’язах свиней порід велика біла та ландрас дасть змогу з’ясувати тканинні закономірності, що є основою для розроблення ефективних методів ведення промислового свинарства. Тому метою роботи було встановити особливості прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у різних м'язах свиней порід великої біла та ландрас. Експеримент було проведено в умовах промислового підприємства «Таврійський бекон» ЗАТ «Фридом Фарм Бекон». Забій свиней (кастрати) порід ландрас та велика біла проводили по досягненні ними живої маси до 95-110 кг. Із парних туш свиней відбирали зразки різних м’язів – найдовший м'яз спини (m. Longisimus dorsi), вентрально-зубчатий (m. Serratus ventralis), прямий м’яз живота (m. Rectus abdominis), реберна частина діафрагми (parscostalis diafragmatis), трапецієподібний (m. trapezius (pars cervicalis)), напівперетинчастий (m. semimembranosus). Компоненти прооксидантно – антиоксидантного гомеостазу у м'язах досліджували за такими показникам: активність ксантиноксидази, каталази і цитохромоксидази, вміст малонового діальдегіду; окисної модифікації білків, аскорбінової кислоти та дієнових кон'югатів. В результаті проведеного експерименту встановлено, що у кожного досліджуваного виду м’яза наявний специфічний прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз. Інтенсивність перебігу процесів пероксидації ліпідів у трапецієподібному та напівперетинчастому м’язах є значно вищою у порівнянні з іншими видами м’язів. Це обумовлюється більшим вмістом дієнових кон’югатів, що викликано високим рівнем генерування ксантиноксидазою активних форм оксигену. Ці зміни не супроводжуються підвищенням кількості малонового діальдегіду та окисної модифікації білків, через високу активність каталази та концентрацію аскорбінової кислоти. Найдовший м’яз спини та вентрально-зубчастий м’яз характеризуються високим рівнем активності цитохромоксидази, що супроводжується окисненням білкових структур та інтенсивним використанням аскорбінової кислоти на фоні невисокого рівня перебігу пероксидації ліпідів. Встановлено, що фактор породи впливає (р=0,001) на величини прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу, зокрема на вміст аскорбінової кислоти та активність каталази. Виявлено, що фактор виду м’яза статистично значимо впливає на активність каталази у свиней великої білої породи на 51% та ландрас на 73%.
Description
Keywords
прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз, м᾽язи свиней, велика біла порода, ландрас
Citation