ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Козленя, Карина Олександрівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ПДАА
Abstract
Козленя К. О. Оцінка конкурентоспроможності підприємства в умовах бізнес-середовища (на матеріалах СТОВ «Василівське» Полтавського району). – Кваліфікаційна робота на правах рукопису. Магістерська дипломна робота на здобуття ступеня вищої освіти магістр за освітньо-професійною програмою Бізнес-адміністрування спеціальністю 073 Менеджмент. – Полтавська державна аграрна академія, Полтава, 2018.
Description
Досліджено теоретичні, методологічні та прикладні питання обґрунтування конкурентоспроможності підприємства в умовах бізнес-середовища, проаналізовано особливості визначення існуючого рівня конкурентоспроможності, здійснено оцінку проблем діяльності підприємства. Обґрунтовано заходи щодо формування конкурентних стратегій відповідно до цілей та потенційних можливостей аграрного підприємства; тактичні заходи підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства в умовах бізнес-середовища тощо
Keywords
бізнес-середовище, стратегія, продукція, підприємство, конкурентоспроможність, SWOT-аналіз
Citation