Механізм державного управління екологічною безпекою аграрного виробництва в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Маркіна, Ірина Анатоліївна
Markina, Iryna
Сьомич, Микола Іванович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті охарактеризовані передумови необхідності формування комплексного, адаптивного механізму державного управління екологічною безпекою аграрного виробництва в Україні. Розроблено модель механізму державного управління екологічною безпекою аграрного виробництва в Україні, охарактеризовані його основні компоненти: суб’єкти, об’єкти, функції, принципи, завдання, напрями державного регулювання в сфері екологічної безпеки аграрного сектору та ефект. Запропоновано державну програму в галузі охорони навколишнього середовища і забезпечення екологічної безпеки, яка передбачає використання двох основних взаємопов’язаних напрямів: скорочення споживання природних ресурсів і обсягів забруднень з одночасним підвищенням якості економічного зростання шляхом модернізації та вдосконалення технологій, впровадження маловідходних і ресурсозберігаючих виробництв, вторинне використання перероблених ресурсів і відходів тощо. На основі державної політики в галузі охорони навколишнього середовища і забезпечення екологічної безпеки запропоновано регіональну політику, яка базується на використання п’яти основних форм управління екологічною безпекою: плата за користування природними ресурсами, формування ефективної системи платежів за природні ресурси, екологічне страхування, екологічний аудит, економічна ефективність регіонального проекту
Description
Маркіна І. А. Механізм державного управління екологічною безпекою аграрного виробництва в Україні / І. А. Маркіна, М.І. Сьомич // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 2018. - №1/2018. – С. 76-87. (1,0 др.арк., з них автору належить 0,5 друк. арк.).
Keywords
аграрне виробництво, державне управління, екологізація, екологічна безпека, механізм управління, сільська територія, сільське господарство, стійкий розвиток
Citation