Формування у майбутніх агрономів понятійно-термінологічного апарату при вивченні освітнього компоненту ґрунтознавство

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Оніпко, Валентина Володимирівна
Ласло, Оксана Олександрівна
Калашнік, Оксана Петрівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Полтавський державний аграрний університет
Abstract
Розвиток України як самостійної незалежної держави викликав помітні зрушення в системі професійної агрономічної освіти. У звʼязку з цим виникає потреба перегляду змісту окремих навчальних дисциплін, а звідси й до розгляду їхнього понятійно-термінологічного апарату, що збагачує національну мовну культуру. Основу професійної лексики фахівця становлять спеціальні галузеві терміни (приблизно 60 %), решта – загальнонаукова термінологія та загальновживані лексеми. Чим більшою кількістю термінів володіє здобувач, тим багатше його словниковий запас, «тим проникливіше він бачить світ, тонше відчуває явища, точніше сприймає прочитане й почуте, а отже, йому легше дається навчання, ширшає його кругозір, і найголовніше – він впевненіше висловлюється» [5]. Тому оволодіння основами будь-якої професії розпочинається із системи загальних професійних знань і засвоєння спеціальної фахової термінології для подальшого успішного навчання та професійної діяльності [1].
Description
Keywords
Грунтознавство, понятійно-термінологічний апарат, агроном
Citation
Оніпко В., Ласло О., Калашнік О. Формування у майбутніх агрономів понятійно-термінологічного апарату при вивченні освітнього компоненту ґрунтознавство. Сучасні тенденції підготовки майбутніх фахівців у закладах професійної (професійно-технічної), фахової перед вищої та вищої освіти : зб. наук. праць всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 24-25 трав. 2023 р.). Полтава : ПДАУ, 2023. С. 150–153.