Ідентифікація видів прибутку як об’єкту бухгалтерського обліку, аналізу та контролю

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Вороніна, Вікторія Леонідівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал
Abstract
Досліджено етимологічний зміст і роль прибутку підприємства за сучасних умов розвитку національної економіки; сформульовано авторське бачення поняття «прибуток», урахувавши специфічні особливості, яких нині набула дана економічна категорія. Проведено дослідження підходів до класифікації прибутку в науковій літературі та нормативно-правових актах, здійснено їх критичний аналіз. Наведено пропозиції щодо класифікації прибутку для цілей бухгалтерського обліку, аналізу та контролю.
Description
The etymological meaning and role of the enterprise's profit in modern conditions of the national economy development is studied; the author's vision of the concept of "profit" is formulated, taking into account the specific features that this economic category has now acquired. A study of approaches to the classification of profits in the scientific literature and regulatory legal acts, carried out their critical analysis. A classification of profit is proposed for accounting, analysis and control purposes.
Keywords
аналіз, контроль, прибуток, бухгалтерський облік, класифікація
Citation
Вороніна В. Л. Ідентифікація видів прибутку як об’єкту бухгалтерського обліку, аналізу та контролю / В.Л. Вороніна // Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал – 2017. – Випуск 5. – 223 с. – С. 190-196 електронний ресурс: // http://market-infr.od.ua/journals/2017/5_2017_ukr/41.pdf