Історичні віхи Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції імені М.І. Вавилова Інституту свинарства і АПВ НААН

Abstract
Description
Опара Н. М. Історичні віхи Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції імені М.І. Вавилова Інституту свинарства і АПВ НААН. Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукраїнської конференції молодих учених та спеціалістів (м. Київ, 17 травня 2019 р.) / НААН, ННСГБ, Рада молодих вчених НААН [та ін.]; укладач В. А. Вергунов, А. С. Білоцерківська, Х. М. Дмитрієва. Київ : КОМПРИНТ, 2019. С. 195-197.
Keywords
історичні віхи
Citation