Новий раньостиглий сорт сої Антрацит

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Білявська, Людмила Григорівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Полтава, ПДАА
Abstract
Висвітлено сучасні напрями та завдання в селекції сої, що безпосе-редньо пов’язані з ґрунтово-кліматичними умовами, сортовою адаптивні-стю та значним генетичним потенціалом. Проведені пошук і виявлення джерел адаптивності сої до несприятливих факторів навколишнього се-редовища. Створено новий сорт сої Антрацит. Наводяться дані госпо-дарсько цінних ознак та насіннєвої продуктивності цього сорту. Новост-ворений високопродуктивний сорт Антрацит занесений до державного Реєстру сортів рослин України. Сорт сої Антрацит відрізняється стійкі-стю проти захворювань і шкідників, не вилягає. При дозріванні насіння бо-би не розтріскуються. Особливістю сорту є швидка віддача вологи на час дозрівання насіння, високий вміст протеїну та олії.
Description
У результаті адаптивної селекції створено ранньостиглий сорт сої Антрацит, який, за результатами Державного сортовипробування, занесений до Реєстру сортів рослин України на 2012 рік і рекомендований для вирощування у Степу України. Сорт, відповідно до сучасних вимог, відрізняється стійкістю проти захворювань і шкідників, не вилягає. У разі дозрівання насіння боби не розтріскуються й швидко втрачають вологу. Особливістю сорту є висока якість насіння.
Keywords
соя, сорт Антрацит, селекція, ранньостиглий урожайність, цінність
Citation