Особливості використання організаційних форм і методів навчання в процесі формування прогностичних умінь майбутніх менеджерів-аграріїв

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Антонець, Анатолій Вікторович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнародний збірник наукових робіт / редкол. : О.І. Скафа (наук. ред.) та ін.; Донецький нац.. ун-т; Інститут педагогіки Акад. пед. наук України; Національний пед. Ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Донецьк
Abstract
В дослідженні розглядаються особливості використання лекцій, практичних, лабораторних занять та самостійної роботи студентів, спрямованих на ефективне формування прогностичних умінь у майбутніх менеджерів, в процесі вивчення ними природничо-наукових та загальноекономічних дисциплін
Description
Keywords
організаційні форми навчання, методи навчання, прогностичні вміння, природничо-наукові дисципліни
Citation