ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ РІПАКОВОГО КВІТКОЇДА (MELIGETHES AENEUS F.) НА ПОСІВАХ РІПАКУ ОЗИМОГО В ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Authors
Писаренко, Віктор Микитович
Гордєєва, Олена Федорівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
РВВ ПДАА
Abstract
Впродовж 2004-2009 рр. простежується тенден- ція до збільшення щільності жуків ріпакового квіткоїда у місцях зимівлі та у період веґетації рослин ріпаку озимого. Щільність фітофаґа дося- гає 8,56 екз./рослину у період бутонізації – почат- ку цвітіння. Найбільша щільність становить 9,9 екз./рослину. Це перевищує економічний поріг шкідливості та призводить до необхідності проведення відповідних заходів захисту.
Description
Писаренко В. М., Гордєєва О. Ф. Динаміка чісельності ріпакового квіткоїда (Vtligethes aeneus F.) на посівах ріпаку озимого в лівобережному лісостепу України. Вісник ПДАА. 2010. №3. С. 7-9.
Keywords
ріпак, ріпаковий квіткоїд, динаміка чисельності
Citation