Лікування котів з кон’юнктивітами та кератитами за хламідійної інфекції

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Передера, Роман Вікторович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті наведено результати досліджень та лікування котів за хламідіозу в місті Полтаві. Встановлено, що найбільш типовою клінічною ознакою за хламідіозу котів є розвиток кон’юнктивітів (57 % випадків) та кератитів (9,5 %). Поєднання кератитів з кон’юнктивітами виявляли у 6 тварин (28 %). Лабораторна діагностика хламідійної інфекції ґрунтувалася на виявленні хламідійних структур у світловому мікроскопі. У позитивних випадках, при вивченні мазків після фарбування за Романовським– Гімзою, в матеріалі виявляли тільця Гальбедштедтера–Провачека, що є цитоплазматичними включеннями, характерними для хламідій. Включення фарбувалися за Романовським–Гімзою у синій колір, містили великі ретикулярні тільця, які, і дрібні елемен- Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки, 2022, т 24, № 108 Scientific Messenger LNUVMB. Series: Veterinary sciences, 2022, vol. 24, no 108 160 тарні тільця, забарвлювалися у фіолетово-червоний. Вони зазвичай розташовувалися біля ядра. На ранніх стадіях розвитку паразити досягали у діаметрі лише 2–4 мкм. На окремих стадіях включення мали більший діаметр та займали всю цитоплазму клітини. Ядро клітини при цьому витіснялося до оболонки на периферію та змінювало форму. Окрім типових включень, паразити часто виявлялися на стадії ретикулярних тілець. Зазвичай у таких випадках самі клітини мали ознаки пошкодження. Лікування котів за хламідіозу було комплексним. Антихламідійна терапія поєднувала антибактерійну терапію та здійснення іммунокорекції. Як імуномодулятор для лікування хламідіозу застосовували Циклоферон 12,5 % (водний розчин для ін’єкцій). Його вводили, внутрішньом’язово із розрахунку 10 мг/кг маси тіла один раз на добу. Всього – десять ін’єкцій. Повторний курс здійснювали через три тижні. Застосування Циклоферон 12,5 % поєднували з антибактерійним засобом. Як антибактерійний засіб застосовували азитроміцин 10 %. Його включали у схему лікування із другого дня застосування Циклоферону 12,5 % внутрішньом’язово, 1 мл на 10 кг маси тіла; впродовж 14 діб (кожні 72 години). Очні краплі Вігамокс закапували по одній краплі у кожне око чотири рази на добу протягом 21 доби. При стійких гіпереміях кон’юнктиви, як капіляростабілізуючий засіб назначали 1 % Емоксипін. Застосовували субкон’юнктивально по дві краплі (0,2–0,3 мл ) двічі на добу протягом 15 діб. Як вітамінний препарат застосовували Продевіт. Його вводили підшкірно у дозуванні 0,3 мл: один раз на сім діб. У більшості тварин поліпшення клінічного стану виявляли на 13–15 добу після початку лікування. У цей період ознаки гнійних кон’юнктивітів були відсутні, покращувалося дихання, хрипи не прослуховувалися. У тварин, яким встановлювали діагноз на початковій стадії захворювання, клінічне одужання наставало через 7–8 діб після початку лікування.
Description
Передера Р. В., Передера О. О., Лавріненко І. В. Лікування котів з кон’юнктивітами та кератитами за хламідійної інфекції. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій. Серія : Ветеринарні науки. 2022. Т. 24, № 108. С. 159-163.
Keywords
коти, хламідіоз, поширення, кон’юнктивіти
Citation