ОБГРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЛАНДШАФТНОГО ТА БІОТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ НАЦОНАЛЬНОГО-ПРИРОДНОГО ПАРКУ НИЖНЬОСУЛЬСКИЙ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-12-26
Authors
Свіколкін, Валерій Миколайович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У роботі встановлено, що важливими структурними елементами Парку є заказники загальнодержавного значення «Великоселецький», «Чутівський», «Плехівський», «Рогозів куток», «Онішківський», «Тарасенківський» та частина «Сулинського». Визначено, що у сучасному рослинному покриві НПП зональні типи рослинності (широколистяні ліси, лучні степи) займають незначні площі. Ліси поширені здебільшого на стрімких схилах Сули та на островах Чубарове, Високий, Романів горб, Коханівка та інших. Степова рослинність збереглася на схилах балок, псамофітні (піщані) степи розташовані на терасі Сули. Найбільші площі серед природної рослинності займають азональні типи рослинності, що репрезентують заплавні комплекси: водний, прибережно-водний, болотний, лісовий (вільхові, тополево-вербові, зрідка дубові ценози). Специфіку території НПП, як пониззя Сули, визначає наявність галофільної рослинності, у складі якої трапляються на лівобережжі солончакові та солонцеві угруповання, рідкісні для Лівобережного Придніпров’я. Встановлено, що на території НПП відмічено 54 види рослин, які охороняються: 3 види включено до Європейського Червоного списку (ЄЧС), 3 – до додатків Бернської конвенції (БК), 5 – до Червоного списку водних макрофітів України (ЧСВМУ), 17 – до Червоної книги України (ЧКУ), 26 – до регіональних спиків Черкаської та Полтавської областей, тобто є регіонально рідкісними (РР). Визначено, що інвентаризація фауни на території НПП ще далека до завершення. Найбільш вивченими є хребетні тварини, триває вивчення водних безхребетних. Однак, більшість груп безхребетних тварин залишаються практично не вивченими. З’ясовано, що найбільш впливовими антропогенними чинниками у межах НПП є: рівне вий режим, самовільні встановлені гідротехнічні споруди, несанкціоновані підбали водно-болотних угідь та іншої рослинності; заболочення та заростання очеретами середньої та нижньої частини основної території НПП. Запропоновано, заходи збереження рослинного та тваринного світу на території НПП та збереження рідкісних та зникаючих видів рослин. Для мінімізації загроз біологічного та акваландшафтному різноманіттю НПП запропоновані заходи екологічного менеджменту як для забезпечення збереження й відтворення біорізноманіття на індивідуальному рівні, так і на ценотичному, ландшафтному, екосистемному і біотопічному.
Description
Свіколкін В.М. Обгрунтування принципів збереження та відновлення ландшафтного та біотичного різноманіття Нацонального-природного парку Нижньосульский: дипломна робота за СВО Магістр: спец.101 Екологія / Свіколкін Валерій Миколайович; науковий керівник доцент Нагорна Світлана Вікторівна.- Полтава. 2018. - 102 с.
Keywords
природні екосистеми, національний природний парк, ландшафт, біорізноманіття, природні комплекси, рекреція, природоохоронні заходи
Citation