Нові сорти сої Красноградської селекції. Збірник наукових праць Луганського Національного аграрного університету. – Серія „Сільськогосподарські науки”.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2002
Authors
Білявська, Людмила Григорівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Дослiдження проведенi на Красноградськiй дослiднiй станцii Iнституту зернового господарства УААН, яка розташована в пiвнiчному Степу Украiни (пiвденно-захiдна частина Харкiвськоi обла- стi). Найважливiшими складовими компонентами при створеннi високоврожайних гiбридiв i форм соi на зерно були сорти Терезинсь- ка 24, Красноградська 86, Fiskeby 840-5-3, Iскра, Бiлоснiжка, Hobbit, Рання 10, Волна. Великоi уваги заслуговували сорта i зразки з пiдвищеним вмiстом в зернi бiлка та жиру. Наявнiсть достатньоi кiлькостi цiнного вихiдного матерiалу дало можливiсть в останнi роки на Красноградськiй дослiднiй станцii створити ряд сортiв соi (Аметист, Агат, Артемiда) для вирощування в Степу i Лiсостепу Украiни. Сорти соi Агат i Ар- темiда створенi спiльно з Iнститутом кормiв УААН (м. Вiнниця). Надаемо коротку морфо-бiологiчну характеристику та урожайнiсть нових сортiв соi, створення, якiх присвячуемо 90- рiчю Красноградськоi дослiдноi станцii.
Keywords
селекція, сорт, соя, колекція, зразок, кореляція, селекційнф програма
Citation