ГЕНЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ, У ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Терещенко, Іван Олексійович
Пипко, Анатолій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Генетичний потенціал продуктивності тварин вітчизняних молочних порід коливається від 3-8 тис. кг молока за лактацію, цим і пояснюється їх низька продуктивність. Покращення спадкових ознак молочного стада, за допомогою голштинської породи, дає можливість підвищити конкурентоспроможність виробництва молока, за рахунок збільшення продуктивності, зокрема у першому поколінні, за три лактації, всередньому на 7,8 % – від помісних чорно-рябих тварин, та 8,1 % – від помісних червоно-рябих, порівняно з чистопородними. Genetic potential productivity of domestic animals of dairy breeds ranged from 8.3 thousand kg of milk per lactation, this explains their low productivity. Improving the hereditary traits of dairy cattle using Holstein breed, makes it possible to increase the competitiveness of milk production by increasing productivity, particularly in the first generation, three lactation, usually 7.8% - from local black-ryabykh animals, and 8.1% - from the local red-ryabykh compared to pure.
Keywords
ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА, Генетичний потенціал продуктивності тварин, Кількісні та якісні показники продуктивності корів
Citation