УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА МЕТОДИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
СОБАКАР, СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ПДАА
Abstract
Собакар С.В. Управління конфліктами на підприємстві та методи їх вирішення ( на матеріалах ДП ДГ «Степне» Полтавського району). – Кваліфікаційна робота на правах рукопису. Магістерська дипломна робота на здобуття ступеня вищої освіти магістр за освітньо-професійною програмою Менеджмент організацій спеціальністю 073 Менеджмент. – Полтавська державна аграрна академія, Полтава, 2018.
Description
Досліджено теоретичні, методологічні та прикладні питання управління конфліктами на підприємстві та методам їх вирішення. Розкрито зміст системи управління конфліктами як складової системи менеджменту, досліджено результативність основних моделей та засобів управління конфліктами в підприємстві. Обґрунтовано напрями удосконалення управління конфліктами на основі формування інтегрованої системи управління конфліктами, внесено пропозиції щодо формування стратегії управління конфліктами як засобу удосконалення управління конфліктами
Keywords
конфлікт, трансактний аналіз, коучинг, управління, результативність, ефективність
Citation