РОЗРОБКА ТА ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (НА МАТЕ-РІАЛАХ ПрАТ «ФІРМА» «ПОЛТАВПИВО» М. ПОЛТАВА»)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-12
Authors
ЖВАНКО, ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ПДАА
Abstract
Жванко Є.М. Розробка та обґрунтування стратегії підвищення ефекти-вності діяльності підприємства (на матеріалах ПрАТ «Фірма «Полтавпиво»). Кваліфікаційна робота на правах рукопису. Магістерська дипломна робота на здобуття ступеня вищої освіти магістр за освітньо-професійною програмою Підприємництво, спеціальності 076 Під-приємництво, торгівля та біржова діяльність. – Полтавська держав-на аграрна академія, Полтава, 2018. Досліджено теоретичні, методологічні та прикладні питання розвитку стратегії управління діяльністю підприємства, здійснено діагностику його чинників та результативності. Обґрунтовано напрямки поліпшення роботи персоналу в умовах стра-тегічного управління, сформовано стратегію підвищення ефективності діяль-ності підприємства, соціальну ефективність запропонованої стратегії.
Description
РЕФЕРАТ магістерської дипломної роботи на здобуття кваліфікації – «Магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності»
Keywords
стратегія, стратегічне управління, соціальна ефективність, ефективність стра-тегічного управління, діагностика системи стратегічного управління.
Citation