Аналіз стану розробок інформаційно-аналітичних систем моделювання екологічно небезпечних ситуацій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Антонець, Анатолій Вікторович
Пляцук, Дмитро Леонідович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Міжнародний науковий журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва»
Abstract
Розглянуті методологічні аспекти моніторингу фонових концентрацій токсичних забруднень в екологічних об'єктах і викидах технологічних систем. Проаналізовано особливості виявлення пріоритетних параметрів стану навколишнього природного середовища із застосуванням методів математичного моделювання. Запропоновано принципи побудови інформаційно-аналітичних моделей при створенні імітаційних систем, котрі використовують в завданнях управління різноманітними екологічними системами
Description
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Tatrv_2015_6%282%29__3
Keywords
екологічно небезпечні ситуації, імітаційні системи, інформаційно-аналітична модель, математичне моделювання, пріоритетні параметри
Citation