Світоглядно-онтологічний підхід у сучасній філософії лінгвістики

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Токуєва, Наталія Володимирівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У системі гуманітарних знань філософію лінгвістики характеризують, з одного боку, як окрему науку, скеровану на дослідження явищ «живої» мови людини, з іншого боку, її вважають суміжним напрямом наукових розвідок в галузі філософії та лінгвістики, що вивчає феномен мови, її одиниці, категорії та закономірності в межах мовознавчих процесів для окреслення чи аналізу філософських проблем. Філософія лінгвістики визначається широким колом гуманітарних досліджень, які спрямовані на визначення сутності й природи мовленнєвої діяльності людини та її взаємозв’язку з такими значущими філософськими поняттями, як «буття», «мислення», «свідомість»
Description
Токуєва Н. Світоглядно-онтологічний підхід у сучасній філософії лінгвістики. Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціальноекономічного розвитку України: виклик глобального світу : матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 17-18 трав. 2023 р. / ред. колег. : Н. Мякушко (голова), Р. Шаравара, Р. Басенко та ін. ; відп. ред. Р. Басенко ; Полт. ін-т економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Полтава : ПІЕП, 2023. С. 376-378.
Keywords
філософія лінгвістики, світоглядно-онтологічний підхід
Citation