Загрози і небезпеки в діяльності підприємств туристичної сфери

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Маркіна, Ірина Анатоліївна
Маховка, Вікторія Миколаївна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Мета статті полягає у дослідженні загроз і небезпек, які впливають не тільки на систему управління підприємств туристичної сфери, але і їхню безпеку. Аналізуючи, систематизуючи й узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто сутність понять «небезпека» та «загроза», а також здійснено класифікацію небезпек і загроз туристичних підприємств в умовах нестабільного зовнішнього середовища. У результаті дослідження було визначено основні загрози та небезпеки суб’єктів туристичної діяльності, які виникають у процесі функціонування туристичних підприємств і пов’язані з недоліками управління матеріальними, інформаційними, людськими, фінансовими та іншими ресурсами туристичних підприємств. Перспективою подальших досліджень є визначення потенційних напрямів мінімізації ризиків і загроз, що забезпечить не лише відповідний рівень конкурентоспроможності туристичного підприємства, але і його розвиток.
Description
Маркіна, І. А. Загрози і небезпеки в діяльності підприємств туристичної сфери / І. А. Маркіна, В. М. Маховка // Проблеми економіки. – 2015. – №3. – С.135 – 142.
Keywords
туристичне підприємство, безпека, загрози, небезпеки, туризм
Citation