Бюджетне фінансування інноваційної діяльності вищих аграрних навчальних закладів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Чайка, Тетяна Олександрівна
Волкова, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Економіст
Abstract
У статті досліджено сучасний стан фінансування вищих аграрних навчальних закладів із державного бюджету. Обґрунтовано необхідність підвищення інноваційної діяльності вищих аграрних навчальних за- кладів. Визначено перспективні напрями інноваційних систем і технологій з урахуванням ресурсозберігаючої складової. Запропоновано використання альтерна- тивних джерел фінансування інноваційної діяльності вищих аграрних навчальних закладів через участь у програмах Темпус. Виділено головні напрями еколо- гізації вищої аграрної освіти як передумови виховання людей з гуманістичною спрямованістю, професіоналів із високим рівнем екологічної культури. Доведено до- цільність впровадження органічного агровиробництва у вищих аграрних навчальних закладах як інноваційної системи у підготовці висококваліфікованих фахівців.
Description
Keywords
аграрні навчальні заклади, інноваційна діяльність, бюджетне фінансування
Citation
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/econ_2013_4_10.pdf