Підвищення відтворної здатності свиней за корекції вітамінно-мінерального живлення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024-05-03
Authors
Сарнавська, Ірина Вікторівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Полтавський державний аграрний університет
Abstract
В умовах інтенсивного свинарства провідного значення набуває забезпечення сталого і ритмічного виробництва свинини, що потребує забезпечення роботи системи відтворення поголів’я. Це перш за все досягається за рахунок створення оптимальних умов утримання (уникнення технологічних стресів) та нормованої годівлі. Високі фізілогічні навантаження на організм свиней у різні періоди відтворного циклу супроводжуються оксидаційними стресами, що потребує ефективних програм годівлі із використанням новітніх кормових інградієнтів. Вирішенню даної проблематики присвячене дане дослідження. У дисертації теоретично узагальнено й експериментально обґрунтовано окремі аспекти формування відтворювальної функції у свиней. Розкрито вплив температурного стресу на якість спермопродукції і процеси пероксидного окиснення у спермальній плазмі та спермі. Розкрито особливості відворної здатності у свиноматок у взаємозв’язку із константами прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу в їх крові за умови додаткового згодовування Цинку у формі хелату Цинку та в комплексі із вітамінами антиоксидантної дії. Дослідження були проведені в умовах лабораторії годівлі, фізіології та здоров'я тварин Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН України, Приватного акціонерного товариства «Племсервіс» м. Градизьк, Державному підприємстві «Дослідному господарстві імені Декабристів» Інституту продовольчих ресурсів НААН», на кафедрі технології виробництва продукції тваринництва Полтавського державного аграрного університету.
Description
Keywords
кнури-плідники, сперма, свиноматки, відтворення, прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз, хелат Цинку, вітамін А, вітамін Е, вітамін С, sire boars, sperm, sows, reproduction, prooxidant-antioxidant homeostasis, Zinc chelate, vitamin A, vitamin E, vitamin C.
Citation